Havensluis

De laatste jaren is het gebied rondom Alexander drastisch veranderd. De oude natuur is in ere hersteld. De meertjes en kreekjes teruggegraven. De dijk verlengt. Het is inmiddels een veel bewandelde natuur route.

De oude kust liep vlak bij Den Hoorn en er was een haventje (Havensluis) net naast Alexanderhoeve. Achter Alexanderhoeve is de havensluis de afgelopen twee jaar tot in de oude staat hersteld. Er zijn twee kreekjes uitgegraven en er zijn aan beide kanten steigers gebouwd. Het is maar een deel van het havensluis project, waarbij het oude Texel wordt terug gebouwd.

alexanderhoeve havensluis

De havensluis was vroeger een uitwaterende sluis op het wad, waar nu de polder is. Ook was de sluis een aanlegplaats voor platbodems dicht bij Den Hoorn.

Posted in

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.